Kancelaria Adwokacka Paweł Odolecki

Prawo cywilne

Kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną m.in. w sprawach cywilnych. Reprezentujemy naszych klientów przed sądami na terenie całego kraju. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych dotyczących drobnych, bieżących spraw życia codziennego, jak również w długich i skomplikowanych procesach. Na bieżąco monitorujemy orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Pozwala nam to oferować Państwu profesjonalną usługę obejmującą doradztwo z dziedziny nabycia, utraty, przeniesienia i ochrony własności oraz innych praw rzeczowych. Prowadzimy sprawy dotyczące prawa zobowiązań, w tym również związane z ochroną wierzycieli i dłużników. Przygotowujemy i konsultujemy umowy prawa cywilnego oraz prowadzimy sprawy spadkowe.

Prawo karne

Prawo karne stoi na straży najistotniejszych dla społeczeństwa wartości, takich jak zdrowie, życie czy też powszechne bezpieczeństwo. Ochrona ta funkcjonuje w postaci kar przewidzianych za podjęcie określonych działań lub zaniechaniu pewnych czynności, określanych mianem przestępstw. Choć zazwyczaj myśl o popełnieniu wykroczenia, a tym bardziej przestępstwa wydaje się bardzo odległa, może się okazać, że zostaniemy oskarżeni o jego dokonanie. Zawiłość postępowania, brak znajomości przepisów, grożąca kara oraz towarzyszący takim czynnościom stres uniemożliwiają skuteczną samodzielną obronę. Wówczas współpraca z Kancelarią adwokacką i wsparcie, jakiego słusznie poszukujemy u zawodowego adwokata są dla nas jedynym rozwiązaniem trudnej sytuacji.

Kancelaria z powodzeniem wykonuje czynności obrończe na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego, apelacyjnego i kasacyjnego, a codzienna praktyka prowadzi nas do jednoznacznego wniosku, że z punktu widzenia interesów naszych Klientów zaangażowanie obrońcy wskazane jest już na początkowym etapie każdej sprawy.

Prawo rodzinne

Jedną z wielu dziedzin prawa, w której specjalizuje się Kancelaria jest prawo rodzinne. Z zaangażowaniem prowadzimy delikatne sprawy rodzinne, które wymagają od nas nie tylko rzetelnego przygotowania, ale także empatii i troski o dobro naszych Klientów. Na bieżąco informujemy o przebiegu postępowania, dzięki czemu macie Państwo nad swoją sprawą pełną kontrolę, a nadto stały dostęp do dokumentów znajdujących się w aktach.

 

Kancelaria

Świadczymy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom. Kompleksowa pomoc prawna obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie umów, opinii prawnych, pism procesowych, reprezentowanie Klienta przez sądami wszystkich instancji oraz organami administracji publicznej, prowadzenie stałej i doraźnej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, udział w negocjacjach pozasądowych.

Kancelaria współpracuje z notariuszem, doradcą podatkowym, komornikami sądowymi oraz biurem detektywistycznym.

W swojej pracy kierujemy się zasadami etyki zawodowej, dbając o zachowanie wysokich standardów w każdym aspekcie wykonywanej pracy. Zapewniamy najwyższy poziom świadczonych usług, przejrzystość co do zasad współpracy oraz rzetelność i terminowość w realizowaniu zleceń. Co ważne, nasza Kancelaria nie ma sztywnych godzin pracy, więc mogą być Państwo pewni, że zawsze będziemy do Waszej dyspozycji.

 

Powrót do góry